[ Neidio i Gynnwys ]

Egwyddorion Marchnata Digidol Da

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Fyddwch chi’n rhoi cryn dipyn o ymdrech i mewn i farchnata ond yn pendroni yngl┼Ěn â pham mae rhai ymdrechion yn llwyddo, ac eraill yn methu?
 
Mae marchnata digidol da yn cynnwys cyfuniad o egwyddorion, strategaethau, ac adnoddau i hyrwyddo cynhyrchion neu wasanaethau yn effeithiol ar-lein.
 
Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Yn y gweithdy hwn, dysgwch am yr egwyddorion a’r adnoddau sydd y tu cefn i farchnata digidol da. Bydd y tîm marchnata digidol yn Tropic yn eich tywys drwy’r egwyddorion hyn, eich helpu i sefydlu targedau cyraeddadwy a’ch dysgu sut i osgoi gwario arian lle mae’n debygol o gael ei wastraffu.
 
Byddant hefyd yn rhannu eu hoff adnoddau ar gyfer gwneud eich bywyd yn haws a’r ffordd orau o fesur ac olrhain eich enillion ar fuddsoddiad.

Anfonir manylion trwy e-bost ar sut i ymuno â'r sesiwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, mae yna groeso i chi gysylltu â ni ar BusinessDevelopmentEvents@BusinessWales.org

Dyddiadau

7 Mawrth 2024, 13:30 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

28 Mawrth 2024, 13:30 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan