[ Neidio i Gynnwys ]

Eich Busnes a Newid Hinsawdd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Y wyddoniaeth wrth wraidd y Newid yn yr Hinsawdd, a’r hyn allwch chi ei wneud o fewn eich busnes chi er mwyn gweithio tuag at Sero Net.
 
A oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am y newid yn yr hinsawdd? Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno’r wyddoniaeth wrth wraidd y newid yn yr hinsawdd, yn cynnwys y gylchred garbon, cynhesu byd eang a’i effeithiau. Bydd deall y newid yn yr hinsawdd yn ein helpu ni oll i wneud cyfraniadau cadarnhaol at yr agenda Sero Net.

Dyddiadau

12 Mawrth 2024, 14:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan