[ Neidio i Gynnwys ]

Ennill a Chadw Cwsmeriaid 2019

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bwriad y gweithdy hwn yw arweiniad a chefnogaeth i chi ddatblygu eich deunydd marchnata

Erbyn diwedd y sesiwn hwn byddwch:

  • Gwybodaeth am broses cam wrth gam i ddatblygu cynllun marchnata
  • Gwybodaeth am sut i allu rhoi diffiniad clir o’ch cwsmer delfrydol a gweddu eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth i anghenion eich cwsmer
  • Gwybodaeth am sut i osod pris ar eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth i sicrhau yr elw orau
  • Deall elfennau sylfaenol gwerthu llwyddiannus
  • Gwybodaeth am sut i roi cynllun mewn lle i ennill eich cwsmer cyntaf

Dyddiadau a lleoliadau

18 Gorffennaf 2019, 18:00 - 21:00
Twr Rhydfudr, Wrexham, LL13 9XT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

6 Awst 2019, 10:30 - 13:30
Hwb Menter Drenewydd, Newtown, SY16 1BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

15 Awst 2019, 09:30 - 12:30
Canolfan Fusnes Conwy, Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

10 Medi 2019, 09:30 - 12:30
Galeri Caernarfon, Caernarfon, LL55 1SQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

19 Medi 2019, 09:30 - 12:30
Llyfrgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan