[ Neidio i Gynnwys ]

Ennill a Chadw Cwsmeriaid 2019

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bwriad y gweithdy yw rhoi ' r offer i chi greu strategaeth farchnata a chynllun marchnata.

Y nod erbyn diwedd y sesiwn yw:

  • Datblygu sgiliau marchnata deinamig a chost-effeithiol ar gyfer tyfu eich busnes.
  • Deall sut i ddiffinio ac adnabod demograffig eich cwsmer targed.
  • Datblygu'r sgiliaui i adeiladu Strategaeth a Chynllun Marchnata.
  • Deall pa gyfryngau modern sy'n berthnasol i'ch busnes.
  • Dysgu sut i greu llinell stori ynghyd â chyngor marchnata ar sut i adeiladu cwsmeriaid.
  • Datblygu’r gallu i fesur effeithiolrwydd eich  gweithgareddau marchnata.

Dyddiadau a lleoliadau

29 Hydref 2019, 17:00 - 21:00
16 Sgwar Trinity, Llandudno, LL30 2RB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

6 Tachwedd 2019, 09:30 - 13:30
Llyfrgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

11 Tachwedd 2019, 09:30 - 13:30
M-Sparc, Gaerwen, LL60 6AG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

18 Tachwedd 2019, 09:30 - 13:30
Galeri Caernarfon, Caernarfon, LL55 1SQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

26 Tachwedd 2019, 09:30 - 13:30
Hwb Menter Drenewydd, Newtown, SY16 1BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

3 Rhagfyr 2019, 09:30 - 13:30
Hwb Menter Wrecsam, Wrexham, LL11 1AT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

12 Rhagfyr 2019, 09:30 - 13:30
Siambrau Clwyd, Rhyl, LL18 3LA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

17 Rhagfyr 2019, 09:30 - 13:30
Llyfrgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan