[ Neidio i Gynnwys ]

Fframwaith Buddion i Weithwyr – Vivup

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Eich cyfle chi i ddod i adnabod Buddion Gweithwyr Vivup!

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu’r darparwr buddion a llesiant gweithwyr, Vivup fel yr unig gyflenwr ar gyfer y Ddarpariaeth Gwasanaethau a Reolir (Lot 1).

Mae’r fframwaith Darpariaeth gwasanaethau a reolir sydd ar gael i bob sefydliad sector cyhoeddus yn y DU, yn cynnwys gwasanaeth a reolir yn llawn ar gyfer buddion gweithwyr sy’n cwmpasu ystod o gynlluniau aberthu cyflog a didynnu gwirfoddol.

Mae Vivup yn gwneud dwy sesiwn arbennig ar Ddydd Mawrth Gorffennaf 9fed am 12:00 y.p. a Dydd Mercher 17eg Gorffennaf am 12:00 y.p. ar gyfer sefydliadau'r sector cyhoeddus ar y cyd â Busnes Cymru er mwyn eich helpu i gael mwy o wybodaeth am beth sydd ar gael.

Bydd y sesiynau’n rhoi sylw i’r canlynol: 

  • Sut gallwch chi wella eich datganiad gwerth i weithwyr heb unrhyw gost i'r sefydliad
  • Dysgu sut i ddenu a chadw gweithwyr sydd ag ystod eang o fanteision ystyrlon
  • Archwilio cymorth costau byw heb godiadau cyflog
  • Sut i ymgysylltu â gweithwyr sy’n gweithio o bell a gweithwyr hybrid
  • Yr ateb i ddatblygu diwylliant o wobrwyo a chydnabod

Dyddiadau

17 Gorffennaf 2024, 12:00 - 12:45
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan