[ Neidio i Gynnwys ]

Gwefannau - CCIF (Gweminar)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae CV-19 wedi effeithio arnynt. Mae’r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys technegau sylfaenol datblygu gwefan broffesiynol sy’n denu cwsmeriaid newydd. Byddwn yn trafod:

  • Sut i ddatblygu gwefan ddeniadol sy’n arwain at werthiannau
  • Ysgrifennu cynnwys gwe sy’n eich gosod chi ar wahân
  • Defnyddio Google Analytics er mwyn gwella perfformiad
  • Cynlluniwr Geiriau Allweddol Google Ads er mwyn deall geiriau allweddol

Beth fyddwn ni'n ei ddarparu? 

  • Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.
  • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.
  • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau a lleoliadau

29 Hydref 2020, 14:00 - 16:00
GWEMINAR AR-LEIN YN UNIG, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

5 Tachwedd 2020, 12:00 - 14:00
ONLINE WEBINAR ONLY, Bangor, LL57 2DG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

11 Tachwedd 2020, 13:30 - 15:30
ONLINE WEBINAR ONLY, St Asaphs, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

17 Tachwedd 2020, 12:00 - 14:00
ONLINE WEBINAR ONLY, Bangor, LL57 2DG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan