[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdai Adnodd Cofnodion Fferm WLBP

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Welsh Lamb and Beef Producers (WLBP) Ltd yn sefydliad gydweithredol gan ffermwyr sy’n rheoli nifer o gynlluniau gwarant ffermydd er mwyn hyrwyddo cig oen a chig eidion o Gymru. Os ydych chi’n aelod o WLBP trwy un o’r cynlluniau gwarant gallwch gael mynediad i ddefnyddio adnodd  Cynllun Cofnodion Fferm a Iechyd Anifeiliaid WLBP (WLBP Farm Records and Animal Health Plan) sydd ar-lein.

Mae’r Cynllun Cofnodion Fferm a Iechyd Anifeiliaid WLBP yn adnodd sydd wedi ei ddylunio er mwyn cynorthwyo aelodau WLBP i gadw confodion manwl a diweddar o reolaeth anifeiliaid. Mae hyn yn cynnwys llyfr diadell ddefaid, cofrestr buches, a chofnod prynu meddyginiaeth a rhoi triniaieth.

Mae’r adnodd Cynllun Cofnodion Fferm a Iechyd Anifeiliaid WLBP  ar gael i bob cynhyrchwr o fewn y cynllun WLBP ┼┤yn (FAWL), cynllun WLBP Bîff (FAWL), cynlluniau llaeth a’r cynllun ‘Welsh Organic’.

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio cyn archebu eich lle yn y digwyddiad yma.

Dyddiadau a lleoliadau

20 Ionawr 2020, 18:00 - 20:00
Castle Hotel, Brecon, LD3 9DB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 2 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

21 Ionawr 2020, 14:00 - 16:00
The Beaufort Inn, Raglan, NP15 2DY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 33 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

22 Ionawr 2020, 14:00 - 16:00
Tyglyn Aeron, Lampeter, SA48 8DD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 29 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

23 Ionawr 2020, 14:00 - 16:00
The Plough Inn, Llandeilo, SA19 6NP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 26 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

27 Ionawr 2020, 18:00 - 20:00
St Mary's Golf Club, Pencoed, CF35 5EA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 33 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

28 Ionawr 2020, 14:00 - 16:00
Coleg Gelli Aur, Carmarthen, SA32 8NJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 40 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

29 Ionawr 2020, 18:00 - 20:00
Llwyngwair Manor, Holiday Park, Newport Pembs, SA42 0LX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 29 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

30 Ionawr 2020, 18:00 - 20:00
Lamphey Court Hotel, Tenby, SA71 5NT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 36 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan