[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdai GDPR

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Fe'ch gwahoddir i weithdy GDPR lle cewch eich cynorthwyo gan ddefnyddio templedi defnyddiol a chanllawiau i archwilio'r data sydd gennych, a chynhyrchu polisi diogelu data a phreifatrwydd, sy'n cydymffurfio â GDPR.

Mae'n bwysig eich bod yn deall eich rhwymedigaethau i gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, a sicrhau nad ydych yn anfwriadol yn achosi dirwyon a chosbau mawr iawn.

Dewch i weld sut mae deddfwriaeth newydd ddiogelu data GDPR yn effeithio ar eich busnes a'ch gweithgareddau marchnata. Byddwch yn glir ar yr hyn y dylech chi ei wneud a chael arweiniad ymarferol i archwilio'r data sydd gennych wrth gymryd archebion, archebion a thaliadau, at ddibenion marchnata, ar wefannau yn cynnwys cwcis, ac wrth drin data gweithwyr.

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n deall eich sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data, pa hysbysiadau preifatrwydd a'ch caniatâd arnoch sydd ar waith, rôl swyddogion diogelu data, a hefyd adolygu unrhyw drefniadau rhannu data.

Cofiwch, i ddangos cydymffurfiaeth â GDPR, rhaid i chi gymryd rhai mesurau a gwybod pryd a sut i roi gwybod am dorri.

Dewch draw - gwnewch y gwaith gyda chynghorydd a rhoi heddwch eich meddwl! Allwch chi fforddio peidio â ?!

Dyddiadau a lleoliadau

26 Gorffennaf 2018, 09:30 - 16:30
Clwb Pel Droed Drenewydd, Newtown, SY16 1EN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan