[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy ar Fecanwaith Addasu Ffiniau Carbon yr UE

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Llywodraeth Cymru ar y cyd â CBAMBOO yn cynnal gweminar i roi trosolwg i gwmnïau Cymreig o Fecanwaith Addasu Ffiniau Carbon yr UE.

System newydd a chymhleth yw CBAM yr UE sy’n anodd ei defnyddio. O fis Gorffennaf ymlaen bydd yn ofynnol i gyflenwyr anfon data am garbon i’r UE wrth allforio i’r UE.

Ymunwch â’n gweminar i wybod beth y mae angen i gwmnïau ei wneud er mwyn paratoi.

Dyddiadau

18 Gorffennaf 2024, 10:00 - 11:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Gweithdy ar Fecanwaith Addasu Ffiniau Carbon yr UE

Amodau arbennig

Ar agor i fusnesau Cymreig sy’n awyddus i ehangu eu gwaith masnachol. Ddim yn addas ar gyfer cyfryngwyr na chyflenwyr gwasanaethau masnach rhyngwladol

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


07837590633
E-bost | Gwefan