[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy brandio a marchnata

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae’r gweithdy hwn yn hanfodol i fusnesau o unrhyw faint sydd eisiau cael rhagor allan o’u brand a’u gwaith marchnata. Mae nifer lleoedd yn gyfyngedig felly sicrhewch eich bod yn archebu’ch lle.

Mae’r gweithdy 5 awr hwn yn llawn gwaith ymarferol, enghreifftiau a thrafodaethau  ar gemeg brandiau, beth yw eu hystyr ac ym mha ffordd y gall marchnata da roi  mantais i chi dros eich cystadleuwyr. Gan ddefnyddio enghreifftiau enwog a llai  adnabyddus, mae’n ystyried brandio ym maes busnesau bach a chynlluniwyd y  gweithdy i helpu perchnogion busnesau wella a manteisio ar eu cynnig unigryw.  Bydd y bobl sy’n cymryd rhan yn gadael gyda dealltwriaeth dipyn yn well o’r hyn sy’n  creu delwedd brand glir a sut i gymhwyso naratif cyson a deniadol i’w gwaith  marchnata er mwyn ennill cwsmeriaid newydd ac ysbrydoli’r rhai sydd ganddynt  eisoes.

Byddwn yn edrych ar rai cwestiynau sylfaenol ac yn ymchwilio iddynt, cwestiynau fel:

  • Pa mor dda rydych chi’n deall eich cwsmeriaid, nid yn unig yr hyn a ddywedant wrthych, ond beth sydd, mewn gwirionedd, yn peri eu hymddygiad?
  • Ar ba gynulleidfa o gwsmeriaid y dylech chi ganolbwyntio, a pha gamau penodol y dylech eu cymryd?
  • Sut allwch ryddhau potensial a chreadigrwydd cudd eich holl staff, er mwyn iddynt ddod yn rhan o’ch gwaith marchnata?
  • Oes rhywbeth y gallwch ei wneud nawr a fyddai’n gallu newid eich cwmni? Sut allaf i farchnata fy musnes heb wario ffortiwn?
  • Ac yn ogystal â rhain, byddwn yn edrych ar lawer o bethau eraill.

Byddwn yn edrych hefyd ar fyd ffisegol brandio a marchnata, ac yn ymchwilio i fyd y cyfryngau digidol ac ar-lein.

Ni fyddwn yn gallu derbyn mwy na 1 gynrychiolydd o bob busnes yn y digwyddiad yma.

Mae blaenoriaeth ar gyfer lleoedd ar y digwyddiad hwn yn cael ei roi i fusnesau bach a chanolig eu maint yn y sector preifat sydd wedi eu lleoli yng Nghymru (SME - yn llai na 250 o weithwyr).

Dyddiadau a lleoliadau

3 Mehefin 2019, 09:30 - 16:30
Canolfan Busnes Mon, Llangefni, LL77 7XA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

6 Mehefin 2019, 09:30 - 16:30
Twr Rhydfudr, Wrexham, LL13 9XT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 2 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

18 Mehefin 2019, 09:30 - 16:30
OpTic Glyndwr, St Asaph, LL17 0JD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan