[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy brandio a marchnata

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Oes angen i chi gael mwy o'ch brand a'ch marchnata? Oes angen i chi ennill mantais dros eich cystadleuwyr? Mae'r gweithdy hwn, sydd wedi'i ariannu'n llawn, yn cynnwys cyfoeth o ymarferion ymarferol, enghreifftiau a thrafodaethau ar ‘gemeg’ brandiau, beth yw eu hystyr, a sut y gall marchnata eich gosod ar flaen y gystadleuaeth.

Bydd y cwrs yn archwilio brandio o fewn byd busnesau bach ac mae wedi'i gynllunio i helpu perchnogion busnes i ddeall beth sy'n creu delwedd brand gadarn a chlir a sut mae defnyddio naratif cryno a chymhellol o fewn eich marchnata er mwyn ymgysylltu â chwsmeriaid newydd ac ysbrydoli cwsmeriaid presennol.

Bydd ein hymgynghorwyr yn trafod ac ateb rhai cwestiynau hanfodol, gan gynnwys:
- Pa mor dda rydych chi'n deall eich cwsmeriaid a’r hyn sy'n cymell eu hymddygiad?
- Pa gynulleidfa o ddefnyddwyr y dylech chi ganolbwyntio arni a pha gamau penodol dylech chi eu cymryd?
- Sut gallwch chi ryddhau creadigrwydd eich cyflogeion, fel eu bod yn dod yn rhan o'ch marchnata?
- Oes yna rywbeth y gallwch chi fod yn ei wneud y gallai newid eich sefydliad?
- Beth yw'r ffyrdd cost-effeithiol o farchnata busnes?
- Sut gallwch chi ddefnyddio'r cyfryngau digidol ac ar-lein er eich lles chi?

Dyddiadau a lleoliadau

2 Rhagfyr 2019, 09:30 - 16:30
Llyfrgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 4 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

18 Rhagfyr 2019, 09:30 - 16:30
OpTic Glyndwr, St Asaph, LL17 0JD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan