[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy Cloffni mewn Defaid

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae cloffni mewn defaid yn costio tua £28miliwn y flwyddyn i ffermwyr y Deyrnas Unedig.

Mae'n creu goblygiadau lles difrifol ac yn cael effaith negyddol ar ganfyddiad y cyhoedd o ffermio defaid. Yn ogystal, credir bod dwy ran o dair o'r defnydd gwrthfiotig mewn defaid yn cael ei ddefnyddio i drin cloffni.

Bydd mynychu un o’r gweithdai penodol i'r sector yma yn sicrhau eich bod yn dysgu sut i atal, rheoli a thrin cloffni defaid yn eich diadell. Bydd pob cwrs yn cynnig cyfarwyddyd ar faterion fel bioddiogelwch a chamau biogaethiwo; yn rhoi cyngor am lunio cynllun iechyd penodol i gloffni ac yn esbonio sut i ymdrin ag achosion heintus cloffni fel sgald, clwy’r traed a CODD yn ogystal ag achosion heb fod yn heintus.

 

Cysylltwch â'r Milfeddygon yn uniongyrchol i archebu eich lle

Dyddiadau a lleoliadau

28 Mai 2024, 19:00 - 22:00
The Monty Club 11 Broad Street Newtown Powys SY16 2LU, Newtown, SY16 2LU

Cost: Am ddim

Hafren Veterinary Group

01686 413475

Gweld lleoliad

4 Mehefin 2024, 19:00 - 22:00
Gwesty'r Llew Coch, 7/8 Stryd Longbridge, Llanidloes, Powys, SY18 6EE, Llanidloes, SY18 6EE

Cost: Am ddim

Hafren Veterinary Group

01686 413475

Gweld lleoliad

11 Mehefin 2024, 19:00 - 22:00
The Horse & Jockey Inn, Wylcwm Place, Knighton, Powys, LD7 1A, Knighton, LD7 1AE

Cost: Am ddim

Hafren Veterinary Group

01686 413475

Gweld lleoliad

18 Mehefin 2024, 19:00 - 22:00
Severn Arms Penybont Llandrindod Wells Powys LD1 5UA, Llandrindod Wells, LD1 5UA

Cost: Am ddim

Hafren Veterinary Group
01686 413475

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan