[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy Cyflwyniad i Dendro

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Gweithdy Cyflwyniad i Dendro

Gweithdy newydd sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro. Amcan y gweithdy yw;

  • Hwyluso Tendro i'r sector cyhoeddus,
  • Annog cyflenwyr dod o hyd i ag ymateb i gyfleoedd,
  • Annog defnydd o ‘GwerthwchiGymru’, gan hyrwyddo eu busnesau i brynwyr Sector Cyhoeddus a phrynwyr haen 1,
  • Nodi'r gofynion tendro a'r gweithdrefnau y gallai fod angen iddynt eu rhoi ar waith er mwyn gallu ymateb i dendr yn effeithiol,
  • Deall beth mae prynwyr yn edrych amdano,
  • Sylweddoli ar ffynonellau cymorth sydd ar gael,

Dylid cynghori'r rhai sy'n bresennol ar y gweithdy ddod â gliniadur / tabled efo nhw.

Dyddiadau a lleoliadau

18 Chwefror 2020, 10:00 - 16:00
Y AVOW, Wrexham, LL11 1ND

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

25 Chwefror 2020, 10:00 - 16:00
Optic Glyndwr, St Asaph, LL17 0JD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

10 Mawrth 2020, 10:00 - 16:00
llyfrgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

16 Mawrth 2020, 10:00 - 16:00
Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2TR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan