[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy Garddwriaeth: Trin eich delweddaeth blodau

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd Vince Jones o Whole picture yn arwain diwrnod o weithdy hyfforddiant ar ffilm a ffotograffiaeth yn Llanfair-ym-Muallt ar gyfer y rhai sy’n Tyfu Blodau yng Nghymru.

Mae Vince yn ffotograffydd masnachol arbenigol o Orllewin Cymru, sydd â dros 20 mlynedd o brofiad, gan gynnwys darlithio mewn ffilm a ffotograffiaeth.

Mae gofyn i‘r rhai sy’n tyfu blodau ac yn eu gwerthu greu hyd yn oed mwy o ddelweddau a chynnwys i hyrwyddo’u gwaith drwy’r cyfryngau cymdeithasol a siopau ar-lein. Mae delweddau o safon uchel yn gwella’r tebygolrwydd y byddwch yn cael eich gweld ac y bydd pobl yn ymgysylltu â chi, gan arwain o bosibl at fwy o werthiannau a mwy o bobl yn eich dilyn. Bydd Vince yn mynd â chi ar drywydd rhai technegau ac offer hawdd, a dadansoddiad o gynnwys ffilm araf a chyflym. 

Bydd y testunau’n cynnwys:

  • Agwedd dechnegol ar ddefnyddio eich camera neu eich ffôn, a golygu sylfaenol
  • Technegau creadigol gan gynnwys cyfansoddiadau cryf, golau naturiol ac addurno
  • Rîl, Storïau a delweddau symudol. Saethu a golygu cynnwys i fwydo'r algorithmau
  • Cynllunio themâu tymhorol a banciau o ddelweddau ar gyfer siopau ar-lein a’r cyfryngau cymdeithasol, e.e. Etsy, Instagram ac ati.

A fyddech cystal â dod ag unrhyw flodau, cefndir neu frethyn yr hoffech dynnu lluniau / ffilm ohonynt gyda chi.

Dyddiadau a lleoliadau

5 Mehefin 2024, 10:00 - 14:30
Lantra Wales Office, Llanelwedd, LD2 3WY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 7 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


01982 552646
E-bost | Gwefan