[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy gwerthu’n llwyddiannus

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae’r gweithdy Gwerthu’n Llwyddiannus hwn wedi ei gynllunio er mwyn cyflwyno technegau ichi ddatblygu eich sgiliau gwerthu. Mae’r gweithdy yn canolbwyntio ar y broses ei hun o werthu a phrif sgiliau gwerthu, llwyddo, sefydlu diddordeb, meithrin perthynas gyda’r cwsmer, yn ogystal â thechnegau trafod a chau.

Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

  • Deall yn well rhesymau pobl dros brynu
  • Bod yn glir ynghylch gosod a llwyddo amcanion gwerthu
  • Deall bod llwyddo’n flaenoriaeth
  • Deall bod gwerthu’n broses
  • Magu hyder mewn gwerthu cyffredinol
  • Deall technegau cau’n well
  • Dechrau, meithrin a chynnal perthynas gyda’r Cwsmer

 

Archebu eich lle, ffoniwch  01656 868500.

 

** Noder, ni allwn dderbyn y canlynol: **

Dim mwy na 1 o gynrychiolwyr ym mhob busnes yn y digwyddiad hwn

** Os ydych chi'n byw y tu allan i Gymru ond yn bwriadu sefydlu busnes yng Nghymru, fe'ch derbynnir ar ein Gweithdai **

Dyddiadau a lleoliadau

29 Ionawr 2020, 09:30 - 16:00
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

6 Chwefror 2020, 09:30 - 16:00
Canolfan yr Amgylchedd Abertawe, Swansea, SA1 1RY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

18 Chwefror 2020, 09:30 - 16:00
Prifysgol De Cymru - Cyfnewidfa (Casnewydd), Newport, NP20 2BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

25 Chwefror 2020, 09:30 - 16:00
Busnes mewn Ffocws (Bae Caerdydd), Cardiff, CF10 5LE

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan