[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy Lean Six Sigma

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Gweithdy Lean Six Sigma

Cinio a Dysgu gyda Rik Sellwood, Belt Du LSS

Ydych chi’n awyddus i annog eich busnes yn ei flaen mewn modd rheoledig a mesuradwy? A ydych yn cael trafferth cael deall y problemau a’r materion cymhleth sydd gennych i’w datrys? Mae gan lawer o fusnesau broblemau a materion ond nid oes ganddynt y technegau, y sgiliau na’r dulliau i annog gwelliant parhaus. Mae Lean Six Sigma yn fethodoleg feincnod sy’n cyflwyno gwelliant mesuradwy mewn busnesau. Caiff ei defnyddio gan rai o fusnesau mwyaf y byd [a rhai busnesau llai hefyd] ac mae’n cyflwyno prosiectau a newidiadau eraill yn ofalus ac yn drylwyr er mwyn sicrhau bod busnesau’n i gyflawni hyd at eithaf eu gallu, yn effeithiol ac yn effeithlon. Gwrandewch ar y weminar hon i gael trosolwg o’r fethodoleg a dysgu’r technegau sylfaenol y gallwch eu defnyddio ar unwaith i wella eich busnes.

  • Cynyddu Cynhyrchiant
  • Dull DMAIC
  • Lleihau Stocrestr
  • Dadansoddi Gwraidd Problemau

Lleoliad: Ar-lein

Cofrestrwch eich lle heddiw 

Dyddiadau

1 Mawrth 2024, 14:00 - 14:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan