[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy Rithwir ECA, BESA & GwerthwchiGymru

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Busnes Cymru –GwerthwchiGymru yn falch o gefnogi'r EcA Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Electrodechnegol a Pheirianneg i gyflwyno'r gweithdy rhithwir a chyflwyniad hwn i Ddyfynbrisiau Cyflym ar GwerthwchiGymru, Busnes Cymru Cymorth i Fusnesau Bach a Chanolig

Yr ECA yw cymdeithas fasnach fwyaf y DU ac mae wedi bod yn sbardun yn y diwydiant gwasanaethau electrodechnegol a pheirianneg ers ffurfio'r Gymdeithas yn 1901.  Mae'r diwydiant contractio trydanol yn cyflogi 350,000 o weithwyr a mwy na 15,000 o brentisiaid.   Mae ECA yn parhau i weithio ar wella safonau, cefnogi'r diwydiant a chreu amgylchedd busnes cynaliadwy.

Y Gymdeithas Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu (BESA) A sefydlwyd ym 1904, mae gan BESA dreftadaeth falch ac mae sawl enw wedi'i hadnabod drwy gydol ei hanes, yn fwyaf nodedig fel y Gymdeithas Contractwyr Gwresogi ac Awyru (HVCA). Nawr yn masnachu fel BESA, ein prif ffocws yw cefnogi a gwasanaethu ein haelodau sy'n weithgar wrth ddylunio, gosod, comisiynu, cynnal a chadw, rheoli a rheoli systemau a gwasanaethau peirianneg mewn adeiladau

AGENDA

  • Croeso a Chyflwyniad - ECA
  • Cyfle i ddysgu mwy am Ddyfynbrisiau Cyflym, cyfleuster dyfynbris ar-lein GwerthwchiGymru sy'n caniatáu i brynwyr gael dyfynbrisiau cystadleuol yn electronig.
  • Cymorth Busnes CymruDyma rai o fanteision defnyddio Dyfynbrisiau Cyflym:
• derbyn neu wrthod cyfleoedd Dyfynbris Cyflym yn hawdd
• ymateb gyda dyfyniadau cystadleuol am gyfleoedd gwerth isel
• defnyddio'r Blwch Post Dyfynbris Cyflym i ymateb yn hawdd ar-lein
• defnyddio eich Proffil Cyhoeddus GwerthwchiGymru i gynyddu eich siawns o gael eich gwahodd i Ddyfynbris Cyflym
• gall prynwyr nawr ddod o hyd i'ch cwmni'n hawdd drwy offeryn chwilio Cyflenwr GwerthwchiGymru
• rheoli a chadw golwg ar eich cynnydd Dyfynbris Cyflym gan ddefnyddio eich panel rheoli GwerthwchiGymru

 

Beth yw GwerthwchiGymru?

Mae gwefan GwerthwchiGymru.llyw.cymru a reolir gan Lywodraeth Cymru, yn darparu amgylchedd di-dâl a diogel ar gyfer hysbysebu cyfleoedd contract a thendro.

Bob blwyddyn, caiff cyfleoedd contract gwerth dros 6,300,000,000 o bunnoedd ar gyfartaledd ar gyfer nwyddau a gwasanaethau sector cyhoeddus eu hysbysebu drwy'r safle hwn.

Mae tua 80% yn gyfleoedd llai, felly mae yna gontractau ar gyfer busnesau o bob math a maint.

Ein nod yw helpu:   

  • prynwyr yn y sector cyhoeddus i hysbysebu a rheoli cyfleoedd tendro
  • busnesau'n hyrwyddo eu gwasanaethau
  • busnesau'n dod o hyd i gyfleoedd contract

Mae'r safle hwn yn cynnig i chi:

·       system symlach i ddod o hyd i gyfleoedd i dendro

·       cofrestru am ddim gan ganiatáu defnydd llawn o offer i'ch helpu i chwilio am gyfleoedd i dendro

·       mynediad at wasanaethau caffael mewn un lle

·       y cyfleuster i hysbysebu tendrau ac i gyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r sector cyhoeddus

·       hysbysiadau e-bost i gyflenwyr am y cyfleoedd busnes diweddaraf

·       gwybodaeth am gontract a chaffael am ddim

·       astudiaethau achos o ddefnyddwyr GwerthwchiGymru

·       y cyfle i chwilio'r newyddion a'r digwyddiadau caffael diweddaraf

cyfathrebu haws rhwng prynwyr a chyflenwyr

Dyddiadau

27 Mai 2021, 15:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

Digwyddiad rhithwir – archebu'n hanfodol

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan