[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Rydym yn ateb y cwestiwn "Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?", A sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain.

Bydd y bwriad i gyflwyno treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau i gyflwyno ffurflenni.  Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth treth digidol, sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael unrhyw gwestiynau a atebwyd gan y Cyfrifydd profiadol a fydd yn cael eu cyflwyno yn y gweithdy.

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 11 Gweld pob

28 Hydref 2019, 13:00 - 16:00
Llyfrgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

31 Hydref 2019, 13:00 - 16:00
Y Oakeley Arms, Blaenau Ffestiniog, LL41 3YU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

4 Tachwedd 2019, 13:00 - 16:00
Busnes Cymru, Llanelwy, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

13 Tachwedd 2019, 13:00 - 16:00
M-Sparc, Gaerwen, LL60 6AG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

21 Tachwedd 2019, 13:00 - 16:00
Canolfan Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

22 Tachwedd 2019, 10:00 - 13:00
canolfan pop up, Buckley, CH7 2EF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

26 Tachwedd 2019, 13:00 - 16:00
Hwb Menter Wrecsam, Wrexham, LL11 1AT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

28 Tachwedd 2019, 13:00 - 16:00
Hwb Menter Drenewydd, Newtown, SY16 1BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

9 Rhagfyr 2019, 13:00 - 16:00
Llyfrgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

12 Rhagfyr 2019, 13:00 - 16:00
Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2TR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan