[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Rydym yn ateb y cwestiwn "Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?", A sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain.

Bydd y bwriad i gyflwyno treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau i gyflwyno ffurflenni.  Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth treth digidol, sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael unrhyw gwestiynau a atebwyd gan y Cyfrifydd profiadol a fydd yn cael eu cyflwyno yn y gweithdy.

Dyddiadau a lleoliadau

27 Mehefin 2019, 13:00 - 16:00
Hwb Menter Wrecsam, Wrexham, LL11 1AT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn.

9 Gorffennaf 2019, 13:00 - 16:00
Llyfrgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

18 Gorffennaf 2019, 13:00 - 16:00
Canolfan Fusnes Mon, Llangefni, LL77 7XA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

23 Gorffennaf 2019, 13:00 - 16:00
Clwyd Chambers, Rhyl, LL18 3LA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

1 Awst 2019, 13:00 - 16:00
Canolfan Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

15 Awst 2019, 13:00 - 16:00
Hwb Menter Drenewydd, Newtown, SY16 1BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

3 Medi 2019, 13:00 - 16:00
Galeri Caernarfon, Caernarfon, LL55 1SQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

17 Medi 2019, 13:00 - 16:00
Busnes Cymru Llanelwy, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

26 Medi 2019, 13:00 - 16:00
Llyfrgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan