[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Rydym yn ateb y cwestiwn "Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?", A sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain.

Bydd y bwriad i gyflwyno treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau i gyflwyno ffurflenni.  Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth treth digidol, sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael unrhyw gwestiynau a atebwyd gan y Cyfrifydd profiadol a fydd yn cael eu cyflwyno yn y gweithdy.

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 16 Gweld pob

27 Chwefror 2018, 13:00 - 16:00
Conwy Business Centre / Canolfan Busnes Conwy, Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

This event is now fully booked.

10 Mawrth 2018, 09:30 - 12:30
Busnes mewn Ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

15 Mawrth 2018, 13:00 - 16:00
Llyrfgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

20 Mawrth 2018, 09:30 - 12:30
Canolfan Technoleg a busnes Tredomen, Hengoed, CF82 7FN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

20 Mawrth 2018, 13:00 - 16:00
Busnes Cymru, Uned 21, Parc Busnes Llanelwy, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

26 Mawrth 2018, 09:30 - 12:30
Canolfan Ieuenctid y Fenni, Abergavenny, NP7 6EL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

27 Mawrth 2018, 09:30 - 12:30
Coleg Gŵyr, Swansea, SA1 5LF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

5 Ebrill 2018, 13:00 - 16:00
Canolfan Busnes Mon, Llangefni, LL77 7XA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

17 Ebrill 2018, 13:00 - 16:00
Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2TR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

1 Mai 2018, 13:00 - 16:00
Plas Dolerw, Newtown, SY16 2EH

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i gael y telerau ac amodau cyffredinol o ddefnyddio gwasanaethau ar-lein Busnes Cymru.

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae'r cyfeiriadur hwn yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan Busnes Cymru , Llywodraeth Cymru , a darparwyr eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat . Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am ganlyniadau eich ddefnyddio'r wybodaeth honno.

Nid yw'r cyfeiriadur yn cefnogi neu yn ffafrio unrhyw gynnyrch neu fusnes masnachol penodol. Mae safleoedd nad ydynt yn llywodraeth sy'n gysylltiedig â 'r wefan hon yn bresennol yn unig oherwydd y gallant fod yn ychwanegiadau defnyddiol at y wybodaeth a ddarparwn . Nid yw cyswllt i wasanaeth drydydd parti yn awgrymu ardystiad , rhaid i chi ddefnyddio eich barn eich hun i benderfynu a yw'r wybodaeth neu'r gwasanaeth ar y wefan honno yn addas ar gyfer eich anghenion . Os nad yw gwefan yn gysylltiedig â ni , nid yw hyn yn golygu nac yn awgrymu ei fod yn anfoddhaol .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan