[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Rydym yn ateb y cwestiwn "Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?", A sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain.

Bydd y bwriad i gyflwyno treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau i gyflwyno ffurflenni.  Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth treth digidol, sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael unrhyw gwestiynau a atebwyd gan y Cyfrifydd profiadol a fydd yn cael eu cyflwyno yn y gweithdy.

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 17 Gweld pob

21 Mehefin 2018, 09:30 - 12:30
Y Maltings, Cardiff Bay, CF24 5EA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Neilltuo lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau yn awr.

26 Mehefin 2018, 09:30 - 12:30
Canolfan Fusnes Sandfields, Port Talbot, SA12 7PT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

28 Mehefin 2018, 13:00 - 16:00
Glasdir, Llanrwst, Llanrwst, LL26 0DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

4 Gorffennaf 2018, 09:30 - 12:30
YMCA Abertawe, Swansea, SA1 5JQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

4 Gorffennaf 2018, 14:00 - 17:00
Canolfan Rheolaeth, Bangor, Bangor, LL57 2DG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 2 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

14 Gorffennaf 2018, 09:30 - 12:30
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

19 Gorffennaf 2018, 09:30 - 12:30
Prifysgol De Cymru - Casnewydd, Newport, NP20 2BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

19 Gorffennaf 2018, 14:00 - 17:00
16 Sgwar Trinity, Llandudno, LL30 2RB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 3 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

23 Gorffennaf 2018, 09:30 - 12:30
Prifysgol De Cymru-cyfnewid (adeilad Aberhonddu), Pontypridd, CF37 1DL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

24 Gorffennaf 2018, 09:30 - 12:30
Y Maltings, Cardiff Bay, CF24 5EA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i gael y telerau ac amodau cyffredinol o ddefnyddio gwasanaethau ar-lein Busnes Cymru.

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae'r cyfeiriadur hwn yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan Busnes Cymru , Llywodraeth Cymru , a darparwyr eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat . Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am ganlyniadau eich ddefnyddio'r wybodaeth honno.

Nid yw'r cyfeiriadur yn cefnogi neu yn ffafrio unrhyw gynnyrch neu fusnes masnachol penodol. Mae safleoedd nad ydynt yn llywodraeth sy'n gysylltiedig â 'r wefan hon yn bresennol yn unig oherwydd y gallant fod yn ychwanegiadau defnyddiol at y wybodaeth a ddarparwn . Nid yw cyswllt i wasanaeth drydydd parti yn awgrymu ardystiad , rhaid i chi ddefnyddio eich barn eich hun i benderfynu a yw'r wybodaeth neu'r gwasanaeth ar y wefan honno yn addas ar gyfer eich anghenion . Os nad yw gwefan yn gysylltiedig â ni , nid yw hyn yn golygu nac yn awgrymu ei fod yn anfoddhaol .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan