[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithio'n Gallach, Gweithio'n Fwy Diogel (5+ o weithwyr) - CCIF (Ar-Lein)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Os ydych chi wedi symud eich busnes ar-lein ac eisiau cydgrynhoi'r hyn rydych chi wedi'i roi ar waith hyd yn hyn, mae'r weminar rhad ac am ddim hon ar eich cyfer chi.

Byddwn yn dangos modelau gweithio hybrid ac offer ar-lein sydd ar gael i'ch helpu i arbed amser, cynyddu adnoddau a meithrin cydnerthedd.

Byddwn yn trafod: -

- Modelau gweithio hybrid sy'n cynnig mwy o hyblygrwydd
- Sut i gydweithredu'n fwy effeithiol â chydweithwyr
- Sut i reoli perthnasoedd â chwsmeriaid a chyflenwyr
- Offer swyddfa sy'n eich helpu i weithio'n gyflymach ac yn fwy effeithlon
- Sut i integreiddio diogelwch ac amddiffyn eich busnes ar-lein

Beth fyddwn ni'n ei ddarparu? 

  • Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.
  • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.
  • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau

23 Mehefin 2022, 14:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan