[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithredu fel Cwmni Cyfyngedig

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae’r weminar hon wedi’i hanelu at bobl sy’n dymuno, neu’n meddwl am weithredu o dan strwythur Cwmni Cyfyngedig. Bydd y weminar yn ymdrin â gofynion cyfreithiol y cwmni, a chi’ch hun fel Cyfarwyddwr.  Hefyd sut y bydd hyn yn wahanol i weithredu fel fasnachwr unigol neu bartneriaeth.

Pwysigrwydd cadw llyfrau, pa treuliau a ganiateir o ran safbwynt treth, a beth sy’n cael ei ystyried yn Fudd Daliadau Mewn Da a sut y bydd hyn yn effeithio arno chi a’r cwmni.  Byddwn hefyd yn edrych ar effaith treth gweithredu fel Cwmni Cyfyngedig yn hytrach na masnachu’n unigol neu fel partneriaeth.

Mae’r Weminar hon ar gyfer cleientiaid Gogledd Cymru yn unig.

I archebu'ch lle, cysylltwch â swyddfa Business Wales North ar 01745 585025 neu e-bostiwch northwales@businesswales.org.uk

Dyddiadau

26 Mai 2022, 13:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

30 Mehefin 2022, 13:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

28 Gorffennaf 2022, 13:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

25 Awst 2022, 13:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

29 Medi 2022, 13:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

27 Hydref 2022, 13:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

24 Tachwedd 2022, 13:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01745 585025
E-bost | Gwefan