[ Neidio i Gynnwys ]

Gwella swyddogaeth gyffredinol pridd eich fferm gyda Dan Kittredge

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ymunwch â Cyswllt Ffermio ochr yn ochr â Dan Kittredge i glywed am ei brofiadau o ffermio yn UDA. Mae Dan yn ffermwr organig gyda dros 30 mlynedd o brofiad ac yn sylfaenydd Bionutrient Food Association (BFA). Nod y BFA yw gwella ansawdd y cyflenwad bwyd. Bydd Dan yn trafod ei brofiad ei hun o fod yn ffermwr organig, adfywiol yn UDA, gan gynnwys:

  • Arddangos y cysylltiadau rhwng iechyd deunydd solet, iechyd planhigion ac iechyd dynol
  • Sut mae'n rheoli'r fferm yn gynaliadwy,
  • Sut y gall technegau syml, ymarferol a rhad helpu i wella swyddogaeth gyffredinol pridd eich fferm

Am ragor o wybodaeth neu i neilltuo lle cysylltwch â Swyddog Datblygu Lleol

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

22 Ebrill 2024, 13:00 - 15:00
Wynnstay Arms, Wrecsam / Wrexham, LL14 6BL

Cost: Am ddim

Gwenno Puw - gwenno.puw.rowlands@menterabusnes.co.uk / 07772 694 098

Gweld lleoliad

22 Ebrill 2024, 19:00 - 21:00
Gwesty'r Elephant and Castle Hotel, Y Drenewydd / Newtown, SY16 2BQ

Cost: Am ddim

Grug Evans - grug.evans@menterabusnes.co.uk / 07508 867 212

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan