[ Neidio i Gynnwys ]

GWEMINAR CYCHWYN BUSNES

Trosolwg

Cost: Am ddim

GWEMINAR CYCHWYN BUSNES (bydd y sesiwn drwy gyfrwng y Gymraeg)
 
TROSOLWG

Cychwyn Busnes - Rhan 1.

Dysgwch am bob agwedd o gychwyn busnes:

· Creu eich Cynllun Busnes a'ch rhagolwg llif arian (Darperir templedi).

· Eich statws cyfreithiol (e.e. Masnachwr unigol).

· Trafod gofynion Treth, Cyllid a Thollau EM, Talu-wrth-ennill (PAYE) a sut i ddefnyddio polisïau a chynnwys Termau ac Amodau i ychwanegu gwerth i'ch busnes.

· Deall sut i brisio am elw a sut i reoli eich cyllid wrth i chi dyfu.

· Trafod cyfleoedd ariannu.

 

 Rhan 2 - Marchnata Busnes 

 
Ail ran ein sesiwn Cychwyn Busnes. Byddwn yn anelu i:  
 
  • Deall pwysigrwydd ymchwil i'r farchnad a sut i fynd ati i gyflawni'r ymchwil yn effeithiol;
  • Adnabod cwsmeriaid targed a chystadleuwyr; 
  • Deall sut i gyrraedd eich cwsmeriaid targed; 
  • Deall beth yw marchnata a'i bwysigrwydd; 
  • Ystyried troi amcanion busnes yn rhai marchnata; 
  • Mesur ac adolygu effeithiolrwydd eich dulliau marchnata.

I archebu eich lle ar y Gweminarau yma, ffoniwch swyddfa Busnes Cymru ar 01745 585025

Dyddiadau

28 Medi 2022 - 5 Hydref 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

30 Tachwedd 2022 - 8 Rhagfyr 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01745585025
E-bost | Gwefan