[ Neidio i Gynnwys ]

Gweminar Garddwriaeth - Ar y Soffa gyda Darragh McCullogh - un o brif dyfwyr Iwerddon

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Gweminar gyda Darragh McCullogh, un o brif dyfwyr a darlledwyr Iwerddon.

Mae gan Darragh 20 mlynedd o brofiad fel ffermwr trydedd genhedlaeth ar fferm Elmgrove, taith 40 munud mewn car o Ddulyn. Mae gan y Fferm gymysgedd o fentrau llaeth, grawnfwyd, dofednod, ac mae’n tyfu yn agos at 100 erw o flodau a bylbiau, gyda siop ar-lein arloesol sy’n dosbarthu’n genedlaethol. Yn ogystal â ffermio, Darragh yw'r cyflwynydd sydd wedi gwasanaethu hiraf ar raglen Ear to the Ground ar deledu RTÉ, mae'n awdur arobryn 'The Great Irish Farm Book' ac mae'n ysgrifennu ar gyfer atodiad Ffermio ym mhapur newydd yr Irish Independent.

Bydd Darragh yn cael ei gyfweld gan ein hymgynghorydd garddwriaethol profiadol Neville Stein, ac yna bydd sesiwn holi ac ateb 15 munud i ddilyn, i drafod y pynciau allweddol canlynol:

  1. Cynyddu - Mynd yn fawr ac allforio neu aros yn fach a gwerthu'n uniongyrchol.
  2. Gwerthu ar-lein - 4 blynedd ers Covid.
  3. A yw’r cyfryngau cymdeithasol yn werth yr holl drafferth?
  4. Cynnig profiad.
  5. Mentro a chyflogi'r gorau y gallwch chi ddod o hyd iddo.
  6. Cydweithio â'ch cymdogion (yn hytrach na cheisio gwneud y cyfan eich hun).
  7. Risg o fuddsoddiad ac elw - nid oes unrhyw warantau.
  8. Manteision a grym cadw staff trwy fesurau syml.
  9. Awgrymiadau da ar gyfer cennin pedr a bylbiau ar ddechrau'r tymor plannu.

Dyddiadau

21 Awst 2024, 16:00 - 17:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


01982552646
E-bost | Gwefan