[ Neidio i Gynnwys ]

GWEMINAR: Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Trosolwg

Cost: Am ddim

A oes angen hwb ar brosesau hyrwyddo eich busnes? Ydych chi’n ystyried arallgyfeirio? Gallai’r gweminar marchnata ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol fod o fudd i chi.

Yn ystod y gweithdy hwn, byddwn yn canolbwyntio ar 5 rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol posibl a ellir eu defnyddio er mwyn ymgysylltu gyda chwsmeriaid posibl, gan ddangos i chi sut mae pob un yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd.

Fel rhan o’r sesiwn hwn, byddwn yn trafod sut y gellir defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ynghyd â thechnegau marchnata digidol eraill, ac yn egluro rhai o’r strategaethau marchnata cymdeithasol sydd ar gael am gostau isel. Dylai pob busnes fod yn defnyddio’r rhain ond mae’r rhan fwyaf yn eu hosgoi am eu bod yn meddwl eu bod yn rhy gymhleth.

Byddwch yn gadael y gweminar gyda syniadau ffres er mwyn gallu defnyddio eich cyfryngau cymdeithasol mewn modd mwy effeithlon, gan adael mwy o amser i chi weithio o fewn eich busnes!

 

Er mwyn cymryd rhan yn y weminar yma, mae’n rhaid i chi gofrestru eich diddordeb erbyn 9yb ar diwrnod y gweminar. Cofrestrwch isod neu ebostiwch menna.breeze@lantra.co.uk

 

Bydd rhywun yn cysylltu â chi gyda manylion ar sut i gael mynediad i'r weminar.

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau

7 Medi 2020, 18:00 - 19:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan