[ Neidio i Gynnwys ]

Gweminar Rheoli Eich Cyllid a’ch Treth

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Pwysig - Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint yng nghymru ac mae wedi'i gyfyngu i ddau gynrychiolydd o bob busnes 

Ein nod yn y gweminar hwn yw ateb y cwestiwn "Pam mae cadw cyfrifon yn bwysig?" a sut i gadw cofnodion er mwyn sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol fydd yn eich galluogi chi i deimlo’n hyderus a deall y rhesymau pam mae treth a chadw cyfrifon da yn hanfodol, ac yn arferiad busnes sylfaenol.

·        Deall sut mae treth incwm yn gweithio

·        Gwybod beth mae Cyllid a Thollau ei Fawrhydi (CThEF) yn ei ystyried yn “treuliau a ganiateir”

·        Eglurhad o Yswiriant Gwladol i bobl hunangyflogedig

·        Dyddiadau pwysig yn y calendr CThEF

·        Deall y Datganiadau Ariannol Sylfaenol ar gyfer eich busnes

·        Pwysigrwydd cadw cofnodion

·        Enghreifftiau o systemau cadw cofnodion

·        Gallu paratoi cyfres o ffigyrau ar gyfer eich busnes, i'w rheoli'n effeithiol

·        Gallu llunio cyfrif Elw a Cholled a darllen mantolen

·        Gwybod sut i gwblhau Rhagolwg Llif Arian a’i ddefnyddio i gadw golwg ar eich cyllid

·        Deall gwahanol ffyrdd o ragweld gwerthiannau

 

Dyddiadau

25 Gorffennaf 2024, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

 

29 Awst 2024, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

26 Medi 2024, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


01656 888500
E-bost | Gwefan