[ Neidio i Gynnwys ]

Gweminar Tendro Byw - Cyngor Sir Gaerfyrddin - Gwerthusiad o’r Prosiect Cronfa Adfywio Cymunedol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y gweminar yn cynnwys: -

· Defnyddio GwerthwchiGymru

· Defnyddio EdendrCymru

· Pwysleisio anghenion y prynwr

· Arweiniad ar greu ymatebion o safon uchel.

· Deall model gwerthuso

 

I archebu lle ar y gweminar yma, cysylltwch â Busnes Cymru ar 01267 233 749 neu e-bost westwales@businesswaoles.org.uk

Bydd y gweminar yn cael ei gyflwyno at blartfform Zoom. Ar dderbyn eich cais mynychu, byddwn yn darparu’r linc i’r gwemi-nar.

Dyddiadau

26 Mai 2022, 14:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01267 233 749
E-bost | Gwefan