[ Neidio i Gynnwys ]

Gweminar Trethi a Chadw Llyfrau

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Nod y weminar hon yw darparu gwybodaeth i'ch cefnogi gyda lwfansau personol a chyfalaf, cyfrifiadau treth syml, Yswiriant Gwladol a hunanasesu. Byddwn yn ateb y cwestiwn “Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?”  Byddwn yn dangos sut i gadw’r cofnodion angenrheidiol  i sicrhau bod gennych reolaeth ar eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol a fydd yn eich galluogi i deimlo'n hyderus a deall y rhesymau pam fod treth a chadw llyfrau manwl yn hanfodol ac yn arfer busnes da.

Bydd y cynllun i gyflwyno treth ddigidol hefyd yn cael ei drafod i sicrhau nad yw'r newidiadau yn y ffordd ry’ chi’n cyflwyno’ch cyfrifon yn y dyfodol yn eich drysu. Bydd y cyflwyniad yn egluro beth yw treth ddigidol a’r rhesymau dros y newidiadau.

Mae'r weminar hon wedi'i hanelu at unig fasnachwyr a’r hunangyflogedig ac nid at Gyfarwyddwyr Cwmnïau Cyfyngedig.

Mae'r Weminar hon ar gyfer cleientiaid Gogledd Cymru yn unig - mae gweminarau ar gael ar gyfer rhanbarthau eraill os ydych chi'n chwilio am Ganolbarth Cymru a'r De. 
I archebu'ch lle ar y weminar dwy ran, ffoniwch swyddfa Busnes Cymru ar 01745 585025.

Dyddiadau

18 Awst 2022, 12:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

22 Medi 2022, 12:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

13 Hydref 2022, 12:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

17 Tachwedd 2022, 12:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

15 Rhagfyr 2022, 12:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan