[ Neidio i Gynnwys ]

Gweminarau Tendro

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

 

 Modiwl 1 17/11/2020

Defnyddio gwefan GwerthwchiGymru i ddod o hyd i gyfleon cyflenwi

Bydd y gweminar yma yn roi cymorth ag arweiniad ymarferol ar ddefnyddio gwefan GwerthwchiGymru i ddod o hyd i gyfleon cyflenwi llwyddiannus i’ch cwmni chi. Bydd y sesiwn yn cynnwys:

· Beth yw GwerthwchiGymru a manteision defnyddio’r wefan ar gyfer eich busnes

· Confrestru a chreu proffil cyflenwi effeithiol

· Defnyddio gwahanol swyddogaethau – Dyfynbris Cyflym, Hysbysiadau Cytundeb, Hysbysiadau Dyfarnu, Manylion Brynwyr

· Tudalennau Prosiect - gwybodaeth ar gytundebau mawr yn y sector gyhoeddus

mewn datblygu eich sgiliau a gwybodaeth mewn tendro yn llwyddiannus am cytundebau yn y sector gyhoeddus a phreift. Bydd y gwemniar yn ymdrin a cyngor ar tendro’n llwyddiann ag elfennau sylfeinol o’r broses gafael yn ogystal a focws ar ddefnyddio gwefannau edendro megys etenderwales a Gwerthwchigymru i gyflwyno eich ceisiadau tendro yn llwyddiannus.

Modiwl 2 19/11/2020

Y Broses Tendro - Sut i ymateb i Holiadur Cyn Cymhwyso( PQQ) a Gwahoddiad I Dendr ( ITT)

Bydd y gweminar yma yn roi cymorth ag arweiniad mewn datblygu eich sgiliau a gwybodaeth mewn tendro yn llwyddiannus am cytundebau yn y sector gyhoeddus a phreift. Bydd y sesiwn yn cynnig cymorth ymarferol ar:-

· Deall y gweithdrefn tendro

· Llwyfannau caffael ar-lein

· Gwahanol fathau o dendrau - PQQ a ITTs

· Dod ym barod i dendro

· Sut i gwblhau ymateb o ansawdd

· Achrediadau a Safonau

 

Modiwl 3 24/11/2020

Ysgrifennu Ceisiadau Tendr Uwch ac Ychwanegu Gwerth

Bydd y weminar hon yn rhOi gwybodaeth a sgiliau uwch i chi ar greu cynigion tendro o ansawdd ar gyfer cytundebau yny sectorau cyhoeddus a phreifat. Bydd y sesiwn yn cynnwys cyngor a chanllawiau ar y canlynol:-

· Gwella gwybodaeth a daelltwriaeth o’r broses dendro a gofynion prynwyr

· Awgrymiadau a thechnegau ar gyfer ysgrifennu ceisiadau yn lwyddiannus

· Ychwanegu Gwerth

· Rheolaeth Tendro a Strategaeth Effeithiol

Cleientiaid i archebu trwy gysylltu â Business Wales yn uniongyrchol ar 01745 585 025 neu e-bostio northwales@businesswales.org.uk (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam)

neu 01267 233749 neu e-bostiwch westwales@businesswales.org.uk (Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion Powys)

Dyddiadau

24 Tachwedd 2020, 11:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan