[ Neidio i Gynnwys ]

Gwerth Cymdeithasol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mwyhau pwrpas yn ogystal ag elw - mesur eich gwerth fel rhan o'ch cymuned ehangach.  
 

Beth fydd cynnwys y cwrs?   

Ymunwch â ni am gwrs hanner diwrnod trawsnewidiol rhyngweithiol, wedi’i gynllunio i roi yr adnoddau a’r sgiliau sydd eu hangen i amlygu gwerth cymdeithasol yn eich busnes. Paratowch i gychwyn ar daith sydd nid yn unig yn cyfoethogi eich gwybodaeth ond sydd hefyd yn eich grymuso i wneud gwahaniaeth ystyrlon i ble rydych yn gweithredu. Gyda'n gilydd, gadewch i ni baratoi'r ffordd ar gyfer dyfodol sy'n gymdeithasol ac yn ddylanwadol.  

• Deall Gwerth Cymdeithasol – mynd y tu hwnt i elw  

• Mesur ac Asesu Effaith – nid ymarfer caffael yn unig  

• Ymgysylltu a Chydweithio â Rhanddeiliaid  

• Strategaethau Ymarferol ar gyfer Creu Gwerth Cymdeithasol  

• Holi ac Ateb a Thrafodaethau Rhyngweithiol  

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?  

Busnesau sydd eisiau dysgu am Egwyddorion Gwerth Cymdeithasol.  

Bydd y gweithdy’n darparu’r blociau adeiladu sylfaenol i unrhyw un sydd am wneud penderfyniadau sy’n ystyried diffiniad ehangach o werth, er mwyn cynyddu cydraddoldeb, gwella lles a chynyddu cynaliadwyedd amgylcheddol.  

Cefndir y siaradwr - Rebecca Colley- Jones  

Mae Rebecca yn arbenigwraig economi cylchol a chynaliadwyedd profiadol sydd â chymwysterau proffesiynol a chyfoeth o wybodaeth mewn rheoli adnoddau, yn amrywio o ddealltwriaeth ddeddfwriaethol i gymhwysiad ymarferol a datblygiad busnes. Mae ganddi PhD mewn Economi Cylchol, MBA mewn Rheolaeth Amgylcheddol, a chan ei bod yn Rheolwr Gwastraff Siartredig ac yn Gymrawd CIWM, mae ganddi sylfaen gadarn. Mae ei harloesedd a'i phrofiad fel arbenigwr adnoddau yn ysgogi ei hymrwymiad i greu dyfodol mwy effeithlon o ran adnoddau. Drwy gydol ei gyrfa, mae hi wedi rhoi atebion rheoli gwastraff ac adnoddau ar waith yn effeithiol ar gyfer busnesau.   

Yn cael ei chydnabod am ei dawn fel cyfathrebwr a rhwydwaithiwr, mae gan Rebecca hanes o feithrin partneriaethau dyfeisgar rhwng busnesau, sefydliadau academaidd, llywodraethau lleol, a chyrff cenedlaethol. Mae ei medrusrwydd wrth deilwra atebion i anghenion busnes unigol yn tanlinellu ei rhyngweithiadau llwyddiannus.  

 

Cynaladwyedd yn eich busnes (Gweithdy 1 o 3) 

Cyflwyniad i’r Economi Gylchol (Gweithdy 3 o 3) 

Dyddiadau

25 Mehefin 2024, 09:30 - 12:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan