[ Neidio i Gynnwys ]

Gwerthu Ar-lein (E-Fasnach) - Lefel Sylfaenol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Os ydych wedi bod yn gwerthu ar-lein ers sbel ac eisiau mynd â'ch busnes E-Fasnach i'r lefel nesaf, ymunwch â ni am gwrs ar-lein am ddim. Dysgwch sut i reoli'ch stoc, eich cwsmeriaid a'ch data yn effeithiol fel y gallwch werthu mwy a chreu arian parod. Byddwn yn trafod:

Byddwn yn trafod:

- Sut i reoli stocrestr yn fwy effeithlon

- Sut i osod a defnyddio codau SKU

- Sut i gael codau bar ar gyfer eich cynhyrchion newydd

- Pryd i weithio gyda gwasanaeth cyflawni - Sut i reoli'ch cwsmeriaid

- Cychwyn arni gyda dadansoddeg uwch

- Defnyddio data dadansoddeg i ychwanegu gwerth ac i gynyddu gwerthiant

Beth fyddwn ni'n ei ddarparu? 

  • Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.
  • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.
  • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau

31 Awst 2022, 14:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan