[ Neidio i Gynnwys ]

Gwerthu Ar-lein (E-Fasnach) - Lefel Sylfaenol - SFBW (Gweminar)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Dysgwch gyfrinachau gwerthu drwy eich gwefan eich hun, llwyfan gwerthu neu’r cyfryngau cymdeithasol yn ein gweminar E-fasnach am ddim.
Byddwn yn trafod:

  • Sut i ddewis y farchnad orau i gyrraedd cwsmeriaid
  • Sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i yrru gwerthiannau
  • Sut i dderbyn taliadau ar-lein yn ddiogel
  • Sut i gydymffurfio’n gyfreithiol
  • Sut i amddiffyn eich siop ar-lein rhag seiberdrosedd

Beth fyddwn ni'n ei ddarparu? 

  • Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.
  • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.
  • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau a lleoliadau

12 Awst 2021, 12:30 - 14:30
ONLINE WEBINAR ONLY, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

31 Awst 2021, 09:30 - 11:30
ONLINE WEBINAR ONLY, Bangor, LL57 2DG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

1 Medi 2021, 10:00 - 12:00
ONLINE WEBINAR ONLY, Bridgend, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

29 Medi 2021, 10:00 - 12:00
ONLINE WEBINAR ONLY, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

19 Hydref 2021, 13:00 - 15:00
ONLINE WEBINAR ONLY, Bridgend, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan