[ Neidio i Gynnwys ]

Gwerthwch eich Syniad yn Hyderus

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ni fydd neb yn prynu’r hyn sydd gennych i’w gynnig nac yn lledaenu’r gair os fyddant yn gwybod pwy ydych chi!
 
Bydd y gweithdy ar-lein hwn yn eich tywys trwy fethodoleg ddi-ffael i symleiddio’r hyn a wnewch, y modd rydych yn ei wneud ac i bwy rydych yn ei wneud. Byddwch yn gadael gyda gwybodaeth glir yngl┼Ěn â’r hyn a gynigir gennych a’r hyn sy’n eich gwahaniaethu oddi wrth y gystadleuaeth, yn llawn hyder a heb gael eich dal yn ôl gan yr ofn yr arferech ei deimlo.
 
Cyflwynir y gweithdy gan Brif Weithredwr Tropic, sydd wedi helpu cannoedd o berchnogion busnesau i ddatblygu cynigion syniadau sy’n denu buddsoddiad, yn ogystal â chyflwyno cynigion syniadau cryno a magu hyder er mwyn iddynt allu cyfathrebu’n glir a digynnwrf pa bryd bynnag y daw’r cyfle. O gyfarfodydd mawr i sgyrsiau difyfyr mewn ciw yn yr archfarchnad.

 

 Bydd y gweminar yn cael ei gyflwyno ar blatform Microsoft Teams. Ar dderbyn eich cais mynychu, byddwn yn darparu’r linc i’r gwemiar.

Dyddiadau

5 Mawrth 2024, 13:30 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

26 Mawrth 2024, 13:30 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan