[ Neidio i Gynnwys ]

Gwneud Treth Digidol yn hawdd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Gwneud Treth yn Ddigidol yn rhan allweddol o gynlluniau'r llywodraeth i'w wneud yn haws i unigolion a busnesau gadw ar ben eu materion treth a'i gael yn iawn y tro cyntaf. Newyddion da, yn tydi?

I'r rhai sydd ddim yn ymwybodol:

Daeth Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW i rym ar 1af Ebrill 2019, a bydd yn effeithio eich busnes os ydych wedi'ch cofrestru ar gyfer TAW, ac os yw eich trosiant yn uwch na £ 85,000.

Yn y pen draw bydd Cyllid a Thollau EM yn cyflwyno Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer Treth Incwm a Threth Gorfforaeth - felly dewch i gael blaen arni!

 

Bydd y gweithdy AM DDIM hwn yn egluro'n union beth mae trethiant digidol yn ei olygu i chi a sut y gall meddalwedd am ddim eich helpu i oresgyn heriau y gallech eu gwynebu.

• Treth Digidol - Pryd fydd yn effeithio arnoch chi a sut i baratoi.

• Free Agent - Manteision meddalwedd cyfrifeg digidol a sut i ddechrau arni.

• Williams Denton - enghreifftiau ymarferol o sut maent wedi cefnogi busnesau lleol yn yr ardal hon.

 

 

• 9:00 i 9:30 Rhwydweithio agored a chofrestru (4:30pm to 5:00pm Digwyddiad Rhuthun)

 

• 9:30 i 9:55 Treth Digidol (5:00 to 5:25 Digwyddiad Rhuthun)

 

• 9:55 i 10:25 Meddalwedd Cyfrifeg Digidol (5:25 to 5:55 Digwyddiad Rhuthun)

 

• 10:25 i 10:50 Williams Denton (5:55 to 6:20 Digwyddiad Rhuthun)

 

• 10:50 to 11:30 Rhwydweithio a chau (6:20 to 7:00 Digwyddiad Rhuthun)

  

Ceir y digwyddiad hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Cyflymu Cymru i Fusnesau, Hwb Menter, Natwest, Free Agent a Williams Denton.

Dyddiadau a lleoliadau

19 Medi 2019, 16:30 - 19:00
Clwydfro Business Centre, Ruthin, LL15 1NJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan