[ Neidio i Gynnwys ]

Gwneud Treth yn Ddigidol - Opsiynau

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd angen i bob busnes fferm a choedwigaeth sydd â throsiant trethadwy sy’n uwch na £85,000, sef y trothwy ar gyfer cofrestru ar gyfer TAW, gadw eu cofnodion yn ddigidol gan ddefnyddio meddalwedd sy’n cyd-fynd â Gwneud Treth yn Ddigidol, o 1 Ebrill 2019 ymlaen.

Bydd y gweithdy yn ymwneud â’r canlynol:

  • Trosolwg o’r hyn y bydd y newid yn ei olygu.
  • Dangos ystod o becynnau meddalwedd poblogaidd.
  • Dysgu a fyddech chi’n gallu defnyddio meddalwedd o’r fath eich hun.

Mae’r gweithdy’n addas ar gyfer pobl ar bob lefel, p’un a ydych chi’n cwblhau ffurflenni TAW eich hunain ar lein neu’n defnyddio Cyfrifydd neu Gynghorydd Busnes i wneud hynny ar eich rhan.

Gall busnesau cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio archebu lle yn un o’n gweithdai.  Mae rhagor o fanylion yn ymwneud â chymhwysedd ar gael yma.

 

Noder mai 20 lle yn unig sydd ar gael ym mhob gweithdy, a bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

 

Bydd rhagor o ddyddiadau a lleoliadau’n cael eu cyhoeddi.

 

Am ragor o fanylion yngl┼Ěn â’r gweithdy, cysylltwch â’r Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000813.

Dyddiadau a lleoliadau

18 Mehefin 2019, 15:00 - 17:00
The Castle Hotel, Neath, SA11 1RB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 18 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

18 Mehefin 2019, 18:00 - 20:00
The Castle Hotel, Neath, SA11 1RB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 12 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

24 Mehefin 2019, 15:00 - 17:00
Nant Gwrtheyrn, Pwllheli, LL53 6NL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 16 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

24 Mehefin 2019, 18:00 - 20:00
Nant Gwrtheyrn, Pwllheli, LL53 6NL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 15 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

1 Gorffennaf 2019, 18:00 - 20:00
Hafyd y Hendre, Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd, LD2 3SY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 20 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Termau

Telerau Busnes

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan