[ Neidio i Gynnwys ]

Hanfodion Twf Busnes - Diwrnod 3

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae ein rhaglen Hanfodion Twf Busnes wedi cael ei dylunio'n benodol ar eich cyfer chi os ydych chi:

  • Yn awyddus i gychwyn busnes ac yn gobeithio cyflogi pobl a chynyddu eich trosiant, ond mae angen cymorth a chefnogaeth arnoch
  • Yn berchennog busnes bach neu ganolig ac yn awyddus i sicrhau llwyddiant a thwf parhaus i'ch busnes.

Drwy gyfres o weithdai ymarferol, byddwn yn rhoi ichi'r sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol i'ch helpu i lunio eich cynllun twf busnes eich hun a gwella eich galluoedd personol eich hun.

Drwy gymryd rhan yn y rhaglen hon byddwch yn ennill y sgiliau i'ch galluogi i adnabod y prif faterion cyfredol fydd yn codi wrth ichi ddatblygu eich busnes, yn gwella eich galluoedd personol, yn datblygu ffordd arloesol o feddwl ac yn llunio eich cynllun twf busnes eich hun.

Mae'r rhaglen yn cynnwys tri gweithdy a gynhelir dros ddyddiau olynol, a fydd yn edrych ar wahanol rannau cynllun busnes safonol fel fframwaith.

Bydd pob un o'r tri gweithdy yn edrych ar elfennau o gynllun twf busnes, a byddant wedi'u rhannu'n sesiynau yn ymdrin â'r theori yn ogystal ag enghreifftiau ymarferol ac arferion gorau.

 

Gweithdy 3: Ariannu eich busnes

Dadansoddiad Ariannol - golwg ar y gwahaniaeth rhwng elw ac arian parod, disgrifiad cryno o'r prif ddatganiadau ariannol, eich helpu i reoli eich arian drwy lunio rhagolwg ariannol, deall sut mae rheoli eich derbynebau, taliadau a stoc yn effeithio ar lif arian a'r mathau o gyllid sydd ar gael i chi.

 

Archebu eich lle, ffoniwch 01656 868500.

Dyddiadau a lleoliadau

22 Hydref 2019, 13:30 - 16:30
Prifysgol De Cymru-Casnewydd, Newport, NP20 2BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

22 Hydref 2019, 13:30 - 16:30
Canolfan Fusnes Orbit, Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful, CF48 1DL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

23 Hydref 2019, 13:30 - 16:30
Y Maltings, Cardiff Bay, CF24 5EA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

29 Hydref 2019, 13:30 - 16:30
Cymorth techhub, Swansea, SA1 1DP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

18 Tachwedd 2019, 09:30 - 12:30
Canolfan yr amgylchedd Abertawe, Swansea, SA1 1RY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

19 Tachwedd 2019, 09:30 - 12:30
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

26 Tachwedd 2019, 09:30 - 12:30
Prifysgol De Cymru-cyfnewid (Casnewydd), Newport, NP20 2BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

28 Tachwedd 2019, 09:30 - 12:30
Cyngor Bro Morgannwg, Barry, CF63 4RT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan