[ Neidio i Gynnwys ]

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth ar gyfer Canolfannau Allforio

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Y Ganolfan Allforio (Export Hub | Drupal (gov.wales)) yn adnodd am ddim i'ch cefnogi chi a'ch busnes. Mae'n cynnwys amrywiaeth o wybodaeth allforio, sy'n cwmpasu meysydd fel archwilio marchnadoedd; cydymffurfiaeth â masnach; adnabod cleientiaid posibl; dogfennau llongau.  Mae'r nodweddion yn cynnwys:

 

- 190 o broffiliau economi gwlad manwl

- 25,000 o adroddiadau marchnad

 - 12,000 o sioeau masnach

 - Cronfeydd data sy'n cynnwys mwy na 1,000,000 o fewnforwyr a chyflenwyr.

 - Canllawiau, offer ac awgrymiadau, gan gynnwys: rhestrau gwirio ar gyfer dod o hyd i gymheiriaid, allforio i farchnadoedd sy'n datblygu, cydymffurfio â rheoliadau masnach, cyfrifiannell costau allforio. 

 

Bydd y weminar ryngweithiol hon yn eich cyflwyno i'r Hwb Allforio a'i nodweddion. 

 

Yn ystod y sesiwn byddwch yn defnyddio'r Hwb mewn amser real, yn cael gweld y wahanol offer ac yn gosod heriau i brofi eich dealltwriaeth.

Dyddiadau

29 Medi 2022, 10:00 - 11:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Mae’r Ganolfan Allforio yn adnodd gwerthfawr i gefnogi busnesau sydd ar hyn o bryd yn allforio neu sydd â diddordeb mewn allforio.  Bydd y weminar ryngweithiol hon yn dangos sut ichi gael y mwyaf o’r safle. 

Amodau arbennig

Yn agored i bob busnes yng Nghymru sydd ag uchelgeisiau twf rhyngwladol. Nid ar gyfer cyfryngwyr neu gyflenwyr gwasanaethau masnach rhyngwladol

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan