[ Neidio i Gynnwys ]

IECHYD GALWEDIGAETHOL A GWASANAETHAU CYSYLLTIEDIG CYF: NPS-PSU-0091-18

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ydych chi’n awyddus i ddod yn gyflenwr sy’n darparu Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru?

Ydych chi am wybod mwy am y broses dendro?

Pa opsiynau sydd ar gael? A beth am barthau rhanbarthol?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio?

Unrhyw gwestiynau’n codi?

Bydd y fframwaith yn cynnwys 6 Lot:

Lot 1 - Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig hefo Ffisegwyr Arbenigol e.e: HAVS, Asbestos, ail barn

Lot 2 - Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Lot 3 - Cwnsela Wyneb yn Wyneb

Lot 4 - Gofal Golwg i Staff

Lot 5 - Gwasanaethau Ffisiotherapi

Lot 6 - Sganio'r Corff, MRI, CT, pelydr-X ac Uwchsain

Dyddiadau a lleoliadau

19 Hydref 2018, 09:30 - 12:00
Canolfan Waterton, Bridgend, CF31 3WT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan