[ Neidio i Gynnwys ]

Innovate UK – Achlysur Briffio y Gystadleuaeth SBRI y rheilffyrdd 2020.

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y cofrestri yn cloi yn gynnar ar 28/01/20.

Cystadleuaeth SBRI y rheilffyrdd:-

  • Cyllid o £9.4m
  • noddwyd gan yr adran trafnidiaeth Llywodraeth San Steffan
  • ar agor o 13/01/20
  • canolbwyntio ar bedwar meysydd blaenorol ar draws y diwydiant

 

Prif dyddiadau: 

 

Linc i’r dudalen y Gystadleuaeth: SBRI ar y Rheilffyrdd: Cyntaf o’i Fath 2020

Dyddiadau a lleoliadau

29 Ionawr 2020, 10:00 - 16:00
Clwb Cricked Morgannwg - Gerddi Sophia, Cardiff, CF11 9XR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 8 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Amodau arbennig

  • Mae Cofrestri yn orfodol.
  • Archwili’r cofrestriadau gan Llywodraeth Cymru ac y mae ar sail y cyntaf i’r felin.
  • Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod cofrestriadau. Os caiff eich cofrestriad ei wrthod, cewch hysbys trwy neges e-bost.
  • Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd heb gofrestri.
  • Ni fydd ymddygiad annerbyniol yn cael ei oddef; mae’n bosib byddwch eich ofyn i adael neu cael eich heithrio wrth mynychi achlysuron yn y dyfodol.
  • Gall manylion cofrestri i’w rhannu a Innovate UK, Y Knowlege Transfer Network, a Enterprise Europe Network

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Additional Information

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 25 45 54
E-bost | Gwefan