[ Neidio i Gynnwys ]

Innovate UK - Cystadleuaeth Dadansoddi ar gyfer Arloeswyr

Trosolwg

Cost: Am ddim

 

Bydd cofrestri yn cloi yn gynnar ar 04/02/2019.

Pwy?

Busnes o unrhyw maint gydag unrhyw fath o her mesur neu dadansoddi. Mae croeso i gwmnïoedd o bob sector i gynnig ond mae cwmnïoedd yn y maes gweithgynhyrchu, yn enwedig nhw a chadwyni darparu cymhleth yn debyg i fod yn addas at y gystadleuaeth yma.

Y partneried ar y rhaglen yma yw:-

Beth?

Mae cystadleuaeth “Dadansoddi ar gyfer Arloeswyr” Innovate UK yn mynd at gystadleurwydd a chynhyrchiant. Gall hwn fod yn fater o trachywiredd neu gywirdeb (ee ar linell gweithgynhyrchu) sydd heb ei ddatrys trwy Dechnolegau a Thechnegau cyffredin sydd ar gael.

Sut?

Cyflawnwyd trwy cynnig:-

 • YaD o Flaen y Gad;
 • Arbenigaeth;
 • Cyfleusterau.

Y Rhaglen.

Cam 1 – Disgrifiad o’r her, unrhyw dechneg sydd wedi ei ddefnyddio a gwerth i’r busnes.

Cam 2 – Cais Llawn

Rhannwn manylion cofrestri gyda partneriaid neu y tu fewn y sector gyhoeddus, sef:-

 • Innovate UK
 • Knowledge Transfer Network
 • Enterprise Europe Network
 • National Physical Laboratory
 • Science & Technology Facilities Council
 • National Engineering Laboratory
 • Laboratory of the Government Chemist

 

Achlysuron Briffio eraill

 

29/01/19 – Campws Harwell, Rhydychen

31/01/19 – Engine Shed, Station Approach, Temple Meads, Bryste, BS1 6QH

04/02/19– National Physical Laboratory, Hampton Road, Teddington, Middlesex, TW11 0LW

07/02/19 – The Studio, Hope Street, Glasgow

Dyddiadau a lleoliadau

5 Chwefror 2019, 09:30 - 14:30
Swyddfa LLywodraeth Cymru - Trefforest (Canolfan QED), Treforest, CF37 5YR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

 • Mae Cofrestri yn orfodol.
 • Archwili’r cofrestriadau gan Llywodraeth Cymru ac y mae ar sail y cyntaf i’r felin.
 • Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod cofrestriadau. Os caiff eich cofrestriad ei wrthod, cewch hysbys trwy neges e-bost.
 • Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd heb gofrestri.
 • Ni fydd ymddygiad annerbyniol yn cael ei oddef; mae’n bosib byddwch eich ofyn i adael neu cael eich heithrio wrth mynychi achlysuron yn y dyfodol.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Additional Information

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 25 4554
E-bost | Gwefan