[ Neidio i Gynnwys ]

IOSH Rheoli’n Ddiogel

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £495.00

Mae Rheoli’n Ddiogel wedi cael ei gynllunio i sicrhau bod rheolwyr yn deall sut i ddelio â phroblemau iechyd a diogelwch yn y gweithle, ac i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheolwyr, goruchwylwyr a chynrychiolwyr diogelwch mewn unrhyw sector, o unrhyw sefydliad, sy’n gorfod rheoli risgiau ac adnoddau.

Agenda:

Modiwl 1 Cyflwyniad i Reoli’n Ddiogel

Modiwl 2 Prosiect Asesu Risg (esboniad a thaflen)

Modiwl 3 Rheoli Risg – Deall eich cyfrifoldebau

Modiwl 4 Adnabod peryglon

Modiwl 5 Ymchwilio i ddamweiniau a digwyddiadau

Modiwl 6 Mesur Perfformiad

Modiwl 7 Arholiad 

Dyddiadau a lleoliadau

18 Mawrth 2020 - 26 Mawrth 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: £495.00

Gweld lleoliad

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan