[ Neidio i Gynnwys ]

Lefel 3 ILM Arweinydd Tîm

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £265.00 - £441.00

Mae rôl arweinydd tîm yn heriol ac yn hollbwysig i berfformiad llwyddiannus tîm. Yn aml, dyma gamau cyntaf unigolyn i reoli pobl a gall y rôl fod yn elfen hollbwysig i lawer o brosiectau neu nodau sefydliadol. Gydag arweinwyr tîm profiadol ac uchelgeisiol mewn golwg, mae’r rhaglen hon wedi’i llunio i ddatblygu eu gwybodaeth am beth sy’n gwneud tîm yn effeithiol ac mae’n cyflwyno sgiliau a thechnegau i ysgogi tîm yn effeithiol.

Cynnwys Mae’r rhaglen yn cynnwys pedwar diwrnod cyflwyno ac ymysg y prif bynciau mae sefydlu tîm effeithiol, trefnu gwaith ac ysgogi unigolion i berfformio a sicrhau canlyniadau.

Mae’r unedau’n cynnwys y canlynol:

341 Arwain ac Ysgogi Tîm yn Effeithiol

309 Deall Sut mae Sefydlu Tîm Effeithiol

319 Deall Sut mae Trefnu a Dirprwyo yn y Gweithle

Dyddiadau a lleoliadau

14 Mai 2020 - 31 Gorffennaf 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: O £265.00

Gweld lleoliad

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan