[ Neidio i Gynnwys ]

Lefel 3 ILM Cyflwyniad i Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £0.00 - £441.00

Mae’r rhaglen Cyflwyniad i Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn berffaith i’r rheini sydd newydd ddechrau gweithio ym maes rheolaeth. Mae’r cymhwyster hwn sy’n canolbwyntio ar bobl wedi’i lunio i ddeall a datblygu sgiliau rheolaeth ac arweinyddiaeth.

Mae lefel y Dyfarniad yn ddelfrydol i ymgeiswyr nad ydynt wedi cael llawer o hyfforddiant rheoli ffurfiol neu sy’n awyddus i roi sylw unwaith eto i’w sgiliau a thechnegau llunio, rheoli ac arwain tîm. Yn ogystal â chyflwyno dysgwyr i’r amrywiol arddulliau arweinyddiaeth, mae hefyd yn cynnwys sut mae ysgogi a grymuso eich tîm drwy ddatblygu perthnasoedd gwaith a dirprwyo’n effeithiol.

Ma’r rhaglen yn cynnwys DiSC Gwaith Arweinwyr proffil personoliaeth sydd yn rhoi adroddiad wedi’i bersonoli ar gyfer pob unigolyn.

Cynnwys Mae’r rhaglen yn cynnwys tri diwrnod cyflwyno ac ymysg y prif bynciau mae arweinyddiaeth, meithrin perthnasoedd gwaith ardderchog, trefnu a dirprwyo’n effeithiol.

Mae’r unedau’n cynnwys y canlynol:

308 Deall Arweinyddiaeth

334 Understanding and Developing Relationships in the Workplace

319 Deall Trefnu a Dirprwyo yn y Gweithle

 

Cwrs Mawrth - 23 Mawrth 2020, 20 Ebrill 2020, 18 Mai 2020, 24 Mehefin 2020

 

Cwrs Medi - 28 Medi 2020, 26 Hydref 2020, 23 Tachwedd 2020, 14 Rhagfyr 2020

Dyddiadau a lleoliadau

23 Mawrth 2020 - 24 Mehefin 2020, 09:00 - 16:30
Barry College, Barry, CF62 8YJ

Cost: O £0.00

Gweld lleoliad

28 Medi 2020 - 14 Rhagfyr 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: O £0.00

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae hyd at 70% o gyllid ar gael, gan ddibynnu ar faint y busnes a’r sector.

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan