[ Neidio i Gynnwys ]

Lefel 3 ILM Hyfforddi

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £182.00 - £304.00

Mae’r Dyfarniad Lefel 3 hwn mewn hyfforddiant yn ddelfrydol ar gyfer rheolwyr llinell gyntaf ac arweinwyr tîm sy’n awyddus i ymarfer hyfforddiant fel dull rheoli. Bydd yn darparu adnoddau, gwybodaeth a hyder i hyfforddi pobl yn effeithiol yn y gweithle. Bydd y cwrs hwn yn helpu unigolion i ddeall beth sydd ei angen i fod yn hyfforddwr effeithiol, drwy ddarparu model hyfforddi a’r adnoddau a’r technegau i gefnogi dull hyfforddi. Bydd yn sylfaen berffaith mewn hyfforddiant i unrhyw reolwr.

Mae’r gweithdai’n cael eu rhannu dros gyfnod o amser fel bod unigolion yn cael profi eu sgiliau yn y gweithle a dadansoddi, asesu a gwella eu gallu hyfforddi.

Cynnwys Cyflwynir yr hyfforddiant dros dridiau. Yr unedau gorfodol:

300 Deall Arfer Da mewn Hyfforddiant Gweithle

301 Deall Hyfforddiant yn y Gweithle

303 Adlewyrchu ar Sgiliau Hyfforddiant y Gweithle

Dyddiadau a lleoliadau

14 Ionawr 2020 - 12 Chwefror 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: O £182.00

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae hyd at 70% o gyllid ar gael, gan ddibynnu ar faint y busnes a’r sector.

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan