[ Neidio i Gynnwys ]

Lefel 3 ILM Y Rheolwr Perfformiad

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £182.00 - £304.00

Gall rheoli perfformiad fod yn gymhleth ac yn heriol, yn enwedig i reolwyr llinell newydd. Mae’r rhaglen hon yn cefnogi rheolwyr llinell newydd i feithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o ran sut mae rheoli perfformiad yn y gweithle.

Mae’r rhaglen hon yn galluogi dysgwyr i feithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o reoli gwrthdaro a’r cysyniad o gymell a sut y gellir eu defnyddio yn y gweithle i wella perfformiad fel sy’n ofynnol gan reolwr llinell gweithredol neu reolwr llinell am y tro cyntaf posib.

Cynnwys Mae’r rhaglen yn cynnwys tri diwrnod cyflwyno ac ymysg y prif bynciau mae rheoli perfformiad, rheoli gwrthdaro a sut mae ysgogi i wella perfformiad.

Mae’r unedau’n cynnwys y canlynol:

323 Deall Rheoli Perfformiad

312 Deall Rheoli Gwrthdaro

310 Sut mae Ysgogi i Wella Perfformiad

Dyddiadau a lleoliadau

6 Chwefror 2020 - 2 Ebrill 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: O £182.00

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae hyd at 70% o gyllid ar gael, gan ddibynnu ar faint y busnes a’r sector.

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan