[ Neidio i Gynnwys ]

Lefel 5 ILM Arweinyddiaeth Effeithio

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £548.00 - £914.00

Ar gyfer rheolwyr sy’n awyddus i ddeall sut mae dod yn arweinydd effeithiol a phennu eu dull arwain eu hunain er mwyn cyflawni nodau sefydliadol yn llwyddiannus ac effeithiol.

Mae’r dystysgrif hon yn ddelfrydol ar gyfer rheolwyr canol ac uwch ac mae’n creu amgylchedd dysgu i herio dysgwyr i asesu eu gallu eu hunain a chanfod ffyrdd o wella eu harddulliau a’u perfformiad presennol wrth arwain. Cynnwys Mae’r rhaglen yn cynnwys wyth diwrnod cyflwyno ac ymysg y prif bynciau mae arweinyddiaeth effeithiol, arddulliau arwain, deallusrwydd emosiynol a sut mae’n berthnasol i arweinyddiaeth ac arwain yn effeithiol.

Ma’r rhaglen yn cynnwys DiSC Gwaith Arweinwyr proffil personoliaeth sydd yn rhoi adroddiad wedi’i bersonoli ar gyfer pob unigolyn.

Mae’r unedau’n cynnwys y canlynol:

522 Dod yn Arweinydd Effeithiol

520 Asesu eich Gallu Arweinyddiaeth a’ch Perfformiad eich Hun

519 Datblygu ac Arwain Timau i Gyflawni Nodau ac Amcanion Sefydliadol

Dyddiadau a lleoliadau

2 Mawrth 2020 - 26 Mehefin 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: O £548.00

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae hyd at 70% o gyllid ar gael, gan ddibynnu ar faint y busnes a’r sector.

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan