[ Neidio i Gynnwys ]

Lefel 5 ILM Y Rheolwr Pobl

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £430.00 - £717.00

Mae’r rhaglen hon yn hanfodol i unrhyw reolwr canol neu  uwch sydd naill ai newydd ddechrau rheoli pobl neu reolwr  y mae ei dîm wedi tyfu i gynnwys mwy o bobl i’w rheoli.

O gynllunio adnoddau dynol i berfformiadau unigol a  chynlluniau datblygiad personol, mae’r dyfarniad hwn yn  darparu’r sgiliau, y technegau a’r wybodaeth gyfreithiol  angenrheidiol i alluogi rheolwyr i reoli’n hyderus a chyflawni  eu rôl fel Rheolwr Pobl yn effeithiol.

Ma’r rhaglen yn cynnwys DiSC Rheolwyr proffil personoliaeth sydd yn rhoi adroddiad wedi’i bersonoli ar gyfer pob unigolyn.

Cynnwys

Wedi’i gyflwyno dros saith h diwrnod, bydd y dyfarniad  hwn yn canolbwyntio ar recriwtio, dadansoddi ac asesu  bwlch mewn perfformiad, gwerthusiadau ffurfiol, cynllunio  datblygiad unigolion a gwerthuso effeithiolrwydd  hyfforddiant.

Mae’r unedau’n cynnwys:

514  Rheoli Recriwtio

505  Rheoli Datblygiad Unigolion

 

Dyddiadau'r Cwrs - 20 & 21 Mai 2020, 17 & 18 Mehefin 2020, 15 & 16 Gorffennaf 2020, 28 Gorffennaf 2020.  

Dyddiadau a lleoliadau

20 Mai 2020 - 28 Gorffennaf 2020, 09:00 - 16:30
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: O £430.00

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae hyd at 70% o gyllid ar gael, gan ddibynnu ar faint y busnes a’r sector.

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan