[ Neidio i Gynnwys ]

Lefel 5 ILM Y Rheolwr Prosiect

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £345.00 - £575.00

Gyda mwy o reolwyr canol ac uwch yn gorfod rheoli gweithgareddau a phrosiectau cymhleth neu gontractau newydd, bydd y rhaglen Rheolwr Prosiect yn darparu sgiliau a thechnegau sefydliadol i gadw’r prosiect ar y trywydd iawn, rheoli cyllidebau a chyfathrebu’n effeithiol er mwyn sicrhau bod y prosiect yn dwyn ffrwyth. O gynllunio i weithredu ac yna monitro’r canlyniadau, mae’r rhaglen hon yn darparu sgiliau angenrheidiol i unrhyw reolwr canol neu reolwr/cydlynydd prosiect.

Cynnwys Caiff y rhaglen hon ei chyflwyno dros chwech diwrnod a bydd yn canolbwyntio ar reoli prosiectau mewn sefydliad a rheoli adnoddau.

Mae’r unedau’n cynnwys y canlynol:

511 Rheoli Prosiectau yn y Sefydliad

512 Rheoli Adnoddau

Dyddiadau a lleoliadau

21 Ionawr 2020 - 18 Mawrth 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: O £345.00

Gweld lleoliad

19 Mai 2020 - 15 Gorffennaf 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: O £345.00

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae hyd at 70% o gyllid ar gael, gan ddibynnu ar faint y busnes a’r sector.

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan