[ Neidio i Gynnwys ]

Level 3 ILM Coaching

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £187.00

Mae’r Dyfarniad Lefel 3 hwn mewn hyfforddiant yn ddelfrydol ar gyfer rheolwyr llinell gyntaf ac arweinwyr tîm sy’n awyddus i ymarfer hyfforddiant fel dull rheoli. Bydd yn darparu adnoddau, gwybodaeth a hyder i hyfforddi pobl yn effeithiol yn y gweithle.

Bydd y cwrs hwn yn helpu unigolion i ddeall beth sydd ei angen i fod yn hyfforddwr effeithiol, drwy ddarparu model hyfforddi a’r adnoddau a’r technegau i gefnogi dull hyfforddi. Bydd yn sylfaen berffaith mewn hyfforddiant i unrhyw reolwr. Mae’r gweithdai’n cael eu rhannu dros gyfnod o amser fel bod unigolion yn cael profi eu sgiliau yn y gweithle a dadansoddi, asesu a gwella eu  gallu hyfforddi.

Cynnwys

Cyflwynir yr hyfforddiant pedwar dridiau - 6 Ebrill, 7 Ebrill, 24 Mehefin, 23 Medi

Yr unedau gorfodol:

300  Deall Arfer Da mewn Hyfforddiant Gweithle

301  Deall Hyfforddiant yn y Gweithle

303  Adlewyrchu ar Sgiliau Hyfforddiant y Gweithle

 

Asesu- Ar gyfer pob uned bydd y dysgwr yn cwblhau aseiniad  sy’n cael ei ddychwelyd i’r coleg ar gyfer ei farcio a’i asesu.

Dyddiadau a lleoliadau

6 Ebrill 2020 - 23 Medi 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: £187.00

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae hyd at 70% o gyllid ar gael, gan ddibynnu ar faint y busnes a’r sector.

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan