[ Neidio i Gynnwys ]

Llesiant yn y Gweithle

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae’r gweithdy rhad ac am ddim hwn yn helpu rheolwyr, arweinwyr tîm a chyflogwyr o fusnesau bach a chanolig i ddeall sut y gall buddsoddi amser mewn llesiant staff helpu:

  • Gynyddu cynhyrchiant a’ch elw
  • Lleihau absenoldebau a throsiant staff
  • Gwella eich cysylltiadau â chwsmeriaid a’ch enw da
  • Creu amgylchedd gweithio cadarnhaol lle gall eich gweithwyr ffynnu

Dyddiadau a lleoliadau

6 Chwefror 2020, 09:00 - 11:00
Celtic Royal Hotel, Caernarfon, LL55 1AY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Amodau

A ydych chi’n gymwys am ein cymorth?

Gallwn gynnig gweithdy hyfforddiant i gyflogwyr o fentrau bychain neu ganolig o ran maint. Diffinnir hyn fel busnes sydd â llai na 250 o weithwyr.

I gyrraedd ein meini prawf/gofynion rhaid i chi gwblhau ein gwaith papur cofrestru.

 

Telerau

Mae gennym hawl i ganslo neu newid amseroedd y digwyddiadau hyn unrhyw bryd cyn amser cychwyn y digwyddiad.

Mae’r mynychwr yn cydnabod bod holl ddeunyddiau’r cwrs, deunyddiau neu gopïau o’r rhaglen yn eiddo’r darparwr hyfforddiant ac yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd y mynychwr na’i sefydliad yn copïo unrhyw ran neu’r holl ddeunyddiau heb ganiatâd ysgrifenedig gan y darparwr hyfforddiant.

Gall mynychwr ganslo ei le ar unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn ei e-bost cadarnhad.

Os canslir y digwyddiad am resymau y tu hwnt i’n rheolaeth, telir y gost lawn yn ôl.

Trefnydd y digwyddiad

RCS
The Hub
69-71 Wellington Road
Rhyl
Denbighshire
LL18 1BE
United Kingdom: Wales


01745 336442
E-bost | Gwefan