[ Neidio i Gynnwys ]

Llythrennedd Carbon – Yr Arweiniad Eithaf i Fusnesau a Sefydliadau

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ar sail y prosiect llythrennedd carbon gwobrwyol, dyma gwrs UNDYDD manwl a fydd yn tywys BBaCh ar siwrnai tuag at fod yn llythrennog o ran carbon.
 
Mae’r cwrs hwn yn ymdrin ag agweddau hollbwysig fel newid hinsawdd, sero net, cyllid gwyrdd a datgarboneiddio – a chaiff y cwbl ei deilwra ar gyfer BBaCh yng Nghymru! Hyd at 10 ym mhob sesiwn. Gallwch ddewis mynychu yn rhithiol ar ôl archebu.
 
Efallai y bydd y cyfranogwyr yn dymuno cymryd rhan yn y sesiwn ddilynol ddewisol er mwyn cael achrediad gan yr Ymddiriedolaeth Garbon. Gallant drafod yr opsiwn hwn gyda thîm M-SParc.

Dyddiadau a lleoliadau

26 Mawrth 2024, 09:00 - 16:30
M-SParc, Gaerwen, LL60 6AG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan