[ Neidio i Gynnwys ]

Managing Employee Stress & Avoiding Burnout

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

As a Manager, are you finding that your staff are telling you that they are experiencing Mental Health concerns?
Do you often see staff experiencing stress inside or outside of work?
We know you want to help and support your employees – which is why we are offering a free place on this workshop to Managers and Owners of local SMEs (third sector or private sector businesses of up to 250 staff members) to learn more about how to:

– Communicate positively and constructively with staff around their mental health

– Include conversations about Mental Health in your new staff induction process

– Create and maintain a culture of wellbeing in your workplace

– Ensure that business needs are met while ensuring your staff are well

– Assess workload of staff to manage stress and avoid burnout

This best practice guide will equip you with the insights and skills you need to start making space for wellbeing conversations.

 

This session will be delivered in English.

You will be sent an email with instructions for joining this Zoom session, once you have completed registration.

RCS delivers workplace wellbeing training all year-round, usually in the form 2-3 hour workshops. We have condensed our Managing Stress training session down to this 60-minute webinar, with an option to access further support later on, if your business operates in Conwy, Denbighshire, Gwynedd, Anglesey, Ceredigion, Carmarthenshire or Pembrokeshire. 

Our In Work Support Service provides free wellbeing support and therapies for employed and self-employed people, and supports small and medium sized business to improve wellbeing in the workplace. The In Work Support Service is part-funded by European Social Funding through Welsh Government.

Dyddiadau

30 Tachwedd 2021, 09:30 - 10:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Amodau

A ydych chi’n gymwys am ein cymorth?

Gallwn gynnig gweithdy hyfforddiant i gyflogwyr o fentrau bychain neu ganolig o ran maint. Diffinnir hyn fel busnes sydd â llai na 250 o weithwyr.

I gyrraedd ein meini prawf/gofynion rhaid i chi gwblhau ein gwaith papur cofrestru.

 

Telerau

Mae gennym hawl i ganslo neu newid amseroedd y digwyddiadau hyn unrhyw bryd cyn amser cychwyn y digwyddiad.

Mae’r mynychwr yn cydnabod bod holl ddeunyddiau’r cwrs, deunyddiau neu gopïau o’r rhaglen yn eiddo’r darparwr hyfforddiant ac yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd y mynychwr na’i sefydliad yn copïo unrhyw ran neu’r holl ddeunyddiau heb ganiatâd ysgrifenedig gan y darparwr hyfforddiant.

Gall mynychwr ganslo ei le ar unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn ei e-bost cadarnhad.

Os canslir y digwyddiad am resymau y tu hwnt i’n rheolaeth, telir y gost lawn yn ôl.

Trefnydd y digwyddiad

RCS
The Hub
69-71 Wellington Road
Rhyl
Denbighshire
LL18 1BE
United Kingdom: Wales


+447766785989
E-bost | Gwefan